9. Olağan Genel Kurul Sonuç Bildirgesi

PAYLAŞ:

Derneğimizin 9. Olağan Genel Kurulu 30.01.2019 tarihinde Türk Hava Yolları Genel Müdürlük Binası VIP Salonunda 100'e yakın üyenin katılımıyla gerçekleştirildi.  Yapılan seçim sonucunda Derneğimizin yönetimine Arif Ali Gezmişoğlu'nun Başkanlığındaki liste seçildi.

Yeni yönetim olarak öncelikli hedeflerimiz; 

  • Ulusal sivil havacılık yararına faaliyet gösteren güçlü, güvenilir ve köklü bir dernek olmanın bilinci ile ülkesi ve tüm paydaşlarının menfaatini birlikte gözeten modern ve şeffaf yönetişim ilkelerini benimsemiş yönetim anlayışı ile hedef ve stratejilerini şekillendirmek,
  • Ülkemizde sivil havacılıkla profesyonel ve amatörce ilgilenen kişi ve kurumları sektörün geliştirilmesi hedefi çerçevesinde bir araya getirecek platform ve koşulları oluşturmak,
  • Sivil havacılık çalışanları arasındaki sosyal dayanışma ve birlikteliği pekiştirmek,
  • Sektör çalışanlarının nitelik ve eğitim düzeylerini geliştirerek ulusal sivil havacılığının, dünya çapında insan kaynağına sahip olması amacıyla ihtiyaç duyulan her türlü eğitim, seminer, sempozyum, yayın ve benzeri faaliyetleri sektördeki diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde gerçekleştirmek,
  • Sektör çalışanlarının görüş, talep ve önerilerini, ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde dile getirerek sektördeki insan unsurunu temsilen etkin rol oynamak,

olarak belirlenmiş olup bu hedeflerimizi gerçekleştirebilmek için gerekli çalışmalar yapılacaktır.

Yeni Yönetim ve Denetim Kurulu listesi aşağıda yer almaktadır.

Yönetim Kurulu Listesi
Arif Ali Gezmişoğlu
Çağrı Kaya
Dr. Muhittin Hasan Uncular
Dr. Özlem Özyön
Emre Arpa
Hakan Uçar
İslam Güre
Mustafa Mücahitoğlu
Nazan Yalçınkaya
Ozan Akgün
Tolga Baki
Yavuz Ulusoy

Yönetim Kurulu Yedek Listesi
Erhan Savaş
Esra Kılıç
Fatih Ağbal
Hasan Taşdişer
Hüseyin Karpınar
Levent Savaş
Muhammed Cihad Aydın
Muhammed Fatih Çalışkan
Muhammed Hamza Arslan
Ömer Enes Kocabaş
Recep Bat
Üzeyir Arda Ener

Denetleme Kurulu Listesi
Ahmet Kaya
Alparslan Doğan
Ömer Önder Haberdar

Denetleme Kurulu Yedek Listesi
Abdullah Aydın
Abdullah Yormaz
Zekeriya Alp