Your Cart

Misyon & Vizyon

VİZYONUMUZ

 • Alanında eğitim seviyesi yüksek bireyler yetiştirerek,
 • Farklı yetkinliklerin birbirinden istifade edebileceği açık bir sosyal ortam oluşturarak,
 • Yenilikçi havacılık projeleri üreterek,

ulusal sivil havacılık sektörünün gelişimine öncülük eden bir sivil toplum kuruluşu olmak.

MİSYONUMUZ

 1. Havacılık faaliyetlerini tanıtmak, sevdirmek ve gençlerin gelişen havacılık sektöründe temel eğitimlerini almalarına ve topluma yararlı bireyler olarak yetişmelerine destek olmak (Bireysel Gelişim)
 2. Ülkemiz sivil havacılık sektörünün;
 • Her branş ve kademedeki çalışanları ile; akademisyen, öğrenci, yolcu dahil tüm kişi, kurum ve ilgililerini bir araya getirerek; dayanışma içinde, aynı hedef için çalışmaya elverişli ortam ve koşulları oluşturmak (Sosyal Gelişim)
 • Turizm, ticaret, kültürel politikalarımız ve milli çıkarlarımızla uyumlu bir şekilde insan kaynağı, bilgi birikimi, teknoloji ve alt yapı yönleriyle en üst düzeyde gelişimini desteklemek, havacılık ve uzay bilimi ile ilgili projeler üretmek (Sektörel Gelişim)
 • Tüm paydaşlarının özveri ve ortak çalışmalarıyla, havacılığın ülkemizin kalkınmasına ve milletimizin refahına yapabileceği en fazla katkıyı yapmasını sağlamak (Toplumsal Gelişim)

HEDEFLERİMİZ

 1. Ulusal sivil havacılık yararına faaliyet gösteren güçlü, güvenilir ve köklü bir dernek olmanın bilinci ile ülkesi ve tüm paydaşlarının menfaatini birlikte gözeten modern ve şeffaf yönetişim ilkelerini benimsemiş yönetim anlayışı ile hedef ve stratejilerini şekillendirmek
 2. Ülkemizde sivil havacılıkla profesyonel ve amatörce ilgilenen kişi ve kurumları sektörün geliştirilmesi hedefi çerçevesinde bir araya getirecek platform ve koşulları oluşturmak
 3. Sivil havacılık çalışanları arasındaki sosyal dayanışma ve birlikteliği pekiştirmek
 4. Sektör çalışanlarının nitelik ve eğitim düzeylerini geliştirerek ulusal sivil havacılığının, dünya çapında insan kaynağına sahip olması amacıyla ihtiyaç duyulan her türlü eğitim, seminer, sempozyum, yayın ve benzeri faaliyetleri sektördeki diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde gerçekleştirmek
 5. Sektör çalışanlarının görüş, talep ve önerilerini, ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde dile getirerek sektördeki insan unsurunu temsilen etkin rol oynamak
 6. Uzay çalışmaları, sportif havacılık gibi gelişen havacılık alanlarında yenilikçi proje ve aktiviteler geliştirmek. Konferans, gezi, konser, spor müsabakaları ve benzeri etkinlikler vasıtasıyla sektör paydaşları olarak ortak geçirilen zamanları arttırmak
 7. Havayolu taşımacılığının ülkemiz ulaştırma sistemlerindeki payının arttırılmasına yönelik çalışmalar yaparak, milletimizin daha geniş kitlelerinin havayolu hızı, konforu ve güvenilirliğinden yararlanmasını sağlamak.
 8. Ülkemizin Afro-Avrasya ana kıtalarının (Asya, Avrupa ve Afrika) ulaşım merkezi olarak, kültürel ve ticari açıdan en önemli oyunculardan biri olmasını teminen her türlü çalışmayı desteklemek.
 9. Hedeflerimizin gerçekleştirilmesinde güç birliği ve dayanışma oluşturmak amacıyla tüm yerli ve yabancı kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütleriyle işbirliği halinde olmak
 10. Katma değer sağlaması muhtemel ulusal ve uluslararası mesleki, akademik, kültürel ve toplumsal etkinlikler düzenlemek veya bu tür etkinliklere iştirak etmek.
 11. Ulusal sivil havacılığın en yüksek seviyede havacılık emniyetine sahip olarak büyümesine ve rekabetin korunmasına destek olmak
 12. Havacılık sektörü paydaşları arasında teknik ve ticari işbirliğini artırarak güç birliği oluşturmak
 13. Ulusal sivil havacılık sektörünü ülke ekonomisi yararına geliştirmek, mesleki ahlak ve tesanütü korumak
 14. Mevcut sektörel birlik ve kuruluşların (vakıf, dernek, kooperatif, sendika, v.b.) çalışmalarına katkıda bulunmak; ihtiyaç halinde yeni sektörel ve iktisadi (kooperatif ve iktisadi işletme gibi) kurum ve organizasyonların oluşumuna öncülük etmek
 15. Uzay çalışmaları ile ilgili olarak, Türkiye’nin halihazırdaki seviyesini belirlemeye yönelik envanter çalışması yapmak, ve ihtiyaçları belirlemeye yönelik akademik çalışmalara destek vermek


In order for you to use our website better, read the Cookie Policy in order to have more information about the cookies used.